English
Español
Português
Slovenčina

10th Wedding - Medellín, Colombia

wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia

Vane & Beto

[[Our 10th and the last wedding in South America took a place in a beautiful restaurant Chuscalito (www.chuscalito.com) in Medellín, Colombia. The restaurant is set up on a hill overlooking the city and has more than 35 years of tradition, originally serving as a garden selling different plants. Thanks to that background, the restaurant is now basically set up in the middle of beautiful garden, surrounded by many different plants and greenery. The gorgeous decoration was done by Julia (juliettaochoa@yahoo.com), who completed the romantic feel of the restaurant with white and pink colours and vintage accessories. The candy bar was full of local goodies like merengue (baked beaten egg whites), tamarindo (sweet and sour dessert prepared from tamarind fruit, which tastes a lot like prunes), "cocadas blancas" (white coconut balls) and many different caramels, including coffee ones. Awesome :)///Nuestra décima y última boda en América del Sur tuvo lugar en Chuscalito (www.chuscalito.com) - un restaurante maravilloso en Medellín, Colombia. El restaurante está situado en una colina con vista bonita de la ciudad. Tiene más de 35 años de tradición, originalmente fue un jardín que vendió plantas diferentes. Gracias a sus raíces, ahora está básicamente situado en medio de un jardín hermoso, rodeado con muchas plantas. La decoración magnífica fue realizada por Julia (juliettaochoa@yahoo.com) que completó la sensación romántica del restaurante con colores blancos y rosados y accesorios "vintage". El "rincón dulce" fue lleno de dulces típicos como merengue, tamarindo, cocadas blancas o caramelos deliciosos. Que chévere :)///Our 10th and the last wedding in South America took a place in a beautiful restaurant Chuscalito (www.chuscalito.com) in Medellín, Colombia. The restaurant is set up on a hill overlooking the city and has more than 35 years of tradition, originally serving as a garden selling different plants. Thanks to that background, the restaurant is now basically set up in the middle of beautiful garden, surrounded by many different plants and greenery. The gorgeous decoration was done by Julia (juliettaochoa@yahoo.com), who completed the romantic feel of the restaurant with white and pink colours and vintage accessories. The candy bar was full of local goodies like merengue (baked beaten egg whites), tamarindo (sweet and sour dessert prepared from tamarind fruit, which tastes a lot like prunes), "cocadas blancas" (white coconut balls) and many different caramels, including coffee ones. Awesome :)///Naša 10. a zároveň posledná svadba v Južnej Amerike sa odohrala 25. februára v krásnych priestoroch reštaurácie Chuscalito (www.chuscalito.com) v Medellíne, Kolumbií. Reštaurácia má viac ako 35 ročnú históriu a pôvodne slúžila ako záhrada a predajňa kvetín. Vďala svojmu pôvodu má teraz reštaurácia nádherné priestory obklopené zeleňou a roznymi kvetinami. O nádhernú výzdobu sa postarala Julia (juliettaochoa@yahoo.com), ktorá doplnila romantický štýl priestorov bieloružovými farbami a vintage doplnkami. Kútik so sladkosťami bol plný lokálnych dobrôtok vrátane anízového merengue (vyšľahané zapečené bielka), tamarindo (sladkokyslý dezert pripravený z plodov tamarinda, ktorého chuť výrazne pripomína sušené slivky), cocadas blancas (biele kokosové guličky) a veľa rôznych karameliek vrátane kávových.]]

wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-light-decoration-romantic
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-lights
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-white-rose
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-lights
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bench-romantic
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-white-pink-rose-decoration
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-white-pink-roses
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-white-pink-rose-swing
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-vintage-romantic-white-pink-rose
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-candy-sweet-local
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-white-pink-rose
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-candy-sweet-local-merengue
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-decoration-vintage-romantic-candy-sweet
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-candy-sweet-caramel-coffee

[[The ceremony began after sunset at 7pm so we could see the beautiful light decoration in it's full glory. To add even more to the atmosphere, there was even live music.///La ceremonia comenzó después de atardecer a las 7, así pudimos ver la hermosa decoración de luz. Para mejorar la atmósfera, había también música en vivo.///The ceremony began after sunset at 7pm so we could see the beautiful light decoration in it's full glory. To add even more to the atmosphere, there was even live music.///Cirkevný obrad sa začal o 19:00, po západe slnka, a tak mohla vyniknúť krásna svetelná výzdoba. Celú atmosféru dopĺňala živá hudba.]]

wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-night-ceremony
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-night-lights-decoration
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-sangria-drink
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-balloons-white
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-balloons
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-balloons
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-balloons

[[After toasting with tasty sangria coupled with letting go of balloons, Vane & Beto went to take a few portrait pictures before the dinner started.///Después de brindis con sangría sabrosa y soltar los globos, Vane y Beto fue a tomar algunas buenas fotos antes de la cena.///After toasting with tasty sangria coupled with letting go of balloons, Vane & Beto went to take a few portrait pictures before the dinner started.///Po vypustení balónov a osviežením sa chutnou sangriou si mladomanželia Vane a Beto ukradli trošku času na pár portrétov. ]]

wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
Wedding_Travellers_Destination_Wedding_Photography-274.jpg
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-candy-bar-kid-cute-girl
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-beer-club-colombia
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-rum
Wedding_Travellers_Destination_Wedding_Photography-265.jpg
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito

[[Vane surprised us with an interesting alternative to bouquet toss - she put her bouquet to a transparent box and locked it with a key. Then, the single ladies came and picked up one of many keys from the basket, hoping they will pick the one key that fits the lock. The lady that would pick the right key and open the box would be the one to get married :)///Vane nos sorprendió con una alternativa interesante de tirar el ramo de la novia. Ella puso su ramo en una caja transparente y la cerró con una llave. Después, las damas solteras llegaron y cada una tomó una llave de una canasta. La que escogería la llave correcta y abriría la caja sería la que se va a casar :)///Vane surprised us with an interesting alternative to bouquet toss - she put her bouquet to a transparent box and locked it with a key. Then, the single ladies came and picked up one of many keys from the basket, hoping they will pick the one key that fits the lock. The lady that would pick the right key and open the box would be the one to get married :)///Vane nás prekvapila zaujímavou alternatívou hodu kytice. Svoju kyticu uzamkla do pripravenej krabice a na nevydaté kamarátky čakal košík s kľúčikmi. Jeden z nich bol správny a mal nám prezradiť, ktorá slečna sa ako prvá bude vydávať.]]

wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-bouquet-toss-alternative-locked-box-key
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party-hora-loca
wedding-travellers-destination-wedding-photography-colombia-medellin-chuscalito-party

[[We would like to express our deep gratitude to Maria Elvira and the whole team of Chuscalito restaurant (www.chuscalito.com) for helping us find our last wedding in South America, and for their warm and friendly attitude. They took care of us and we spent hours of talking together, trying local food and just having a really good time. But we wouldn't have had the opportunity if not for Vane and Beto, who accepted our proposal to photograph their wedding and let us be there with them. Thank you again very much for inviting us, it was great pleasure spending your special day with you. We wish you all the best in the years to come, let all the days be as special as this one :)///Nos gustaría decir nuestra profunda gratitud a Maria Elvira e a restaurante Chuscalito (www.chuscalito.com) por ayudarnos a encontrar última boda de nuestro proyecto y por su cálida y cordial bienvenida. Pasamos un buen tiempo probando comida y hablando por muchas horas. Tuvimos un buen rato :) Pero no hubiéramos tenido la oportunidad sin Vane y Beto, quienes aceptaron nuestra propuesta y dejanos fotografiar su boda. Muchisimas gracias por invitarnos, fue un gran placer pasar su día especial con ustedes. ¡Felicidades, y que tengan juntos una vida plena de bendiciones y maravillas! :)///We would like to express our deep gratitude to Maria Elvira and the whole team of Chuscalito restaurant (www.chuscalito.com) for helping us find our last wedding in South America, and for their warm and friendly attitude. They took care of us and we spent hours of talking together, trying local food and just having a really good time. But we wouldn't have had the opportunity if not for Vane and Beto, who accepted our proposal to photograph their wedding and let us be there with them. Thank you again very much for inviting us, it was great pleasure spending your special day with you. We wish you all the best in the years to come, let all the days be as special as this one :)///Naše veľké ďakujem patrí Marii Elvire a celému tímu reštaurácie Chuscalito (www.chuscalito.com), že nám pomohli nájsť našu poslednú svadbu v Južnej Amerike a za ich srdečný a priateľský prístup, a že sa o nás celý čas pekne starali. Zároveň by to všetko nebolo možné bez súhlasu Vanesy a Gilberta, ktorým touto cetou ešte raz veľmi pekne ďakujeme a želáme vám veľa šťastia v spoločnom živote a veľa nezabudnuteľných a radostných momentov. Bolo nám nesmiernym potešením byť súčasťou vášho dôležitého a jedinečného dňa.]]

[[PS: If you like our photos, go and follow us on facebook or instagram :)///PS: Si  gusta nuestras fotos, siganos en facebook o instagram :)///PS: If you like our photos, go and follow us on facebook or instagram :)///PS: Ak sa vám páčia naše fotky, pozrite si aj náš facebook alebo instagram :)///]]