English
Español
Português
Slovenčina
svadobny_fotograf_ivan_bustor_bratislava-202.jpg

Wedding Travellers

[[Travelling around South America, documenting local weddings and traditions for free.

Just let us stay with you and experience your special day. :)

We are Wedding Travellers./// Viajando alrededor de Sudamérica,  documentando bodas locales y tradicionales gratuitamente.

Solo dejadnos estar a vuestro lado y experimentar vuestro día especial. :)

Somos Wedding Travellers./// Viajando pela América do Sul, documentando casamentos e tradições locais de graça.

Apenas deixe-nos ficar com você e vivenciar seu dia especial. :)

Somos Wedding Travellers./// Cesta Južnou Amerikou, počas ktorej budeme dokumentovať miestne svadby a tradície - zadarmo.

Na oplátku chceme ostať u svadobčanov a zažiť ich deň D. :)

Sme Wedding Travellers.

 ]]

 

 

one year | one continent | Ten weddings // UN AÑO | UN CONTINENTE | Dies BODAS // Um ano | Um continente | Dez casamentos // 1 Rok | 1 Kontinent | 10 Svadieb 

 

[[Weddings and traditions differ throughout the world. After several years of photographing weddings in the heart of Europe, we wandered - what are weddings like in other countries? And so we began to think...

...and a crazy idea was born. It was simple - we would cover 10 weddings in South America during one year, while living for a couple of days with each couple. This way we can not only see the ceremony, but all the special moments that happen before and after the big day - preparations, family, customs, lots of laugh, smiles and happiness, but most importantly - the couple itself.

And the cost of this? Completely free. Just let us stay with you. :)

As for you, who are just interested about the weddings around the world and this trip, we invite you to share this epic adventure with us! Have a look at our blog, sign up, or follow us on social media. We truly appreciate your support and are happy for each like, comment, or any questions. We'll be giving some travel advice as well, so stay tuned. :) ///

Las bodas y tradiciones difieren en todo el mundo. Después de bastantes años fotografiando bodas en el corazón de Europa, nos preguntamos ¿pero cómo son las bodas en otros continentes? Y comenzamos a darle vueltas…

 … y nació una loca idea. Es simple – nos gustaría cubrir 10 bodas en Sudamérica durante un año mientras vivimos un par de días con cada pareja. Así, no solo podremos ver la ceremonia, sino también todos los momentos especiales que ocurren antes y después de la gran fecha – los preparativos, la familia, las costumbres, los montones de carcajadas y sonrisas, pero lo más importante, conocer a la misma pareja de novios.

¿Y el coste de esto? Completamente gratis. Solo dejadnos estar con vosotros. :)

Para quienes estéis interesados sobre las bodas alrededor del mundo y sobre este viaje, ¡os invitamos a compartir esta épica aventura con nosotros! Echad un vistazo a nuestro blog, apuntaros, o seguidnos en las redes sociales. Apreciaremos sinceramente vuestro apoyo y estaremos felices por cada me gusta, comentario, o cualquier pregunta que nos hagáis. También os iremos dando algunos consejos para viajeros así que ¡estad al día! :) ///

Casamentos e tradições diferem ao redor do mundo. Após diversos anos fotografando casamentos no coração da Europa, nós nos perguntamos - como são os casamentos em outros países? Então nós começamos a pensar...

...e uma louca ideia nasceu. Era simples - nós cobriríamos 10 casamentos na América do Sul durante um ano, vivendo por alguns dias com cada casal. Dessa maneira nós poderemos presenciar não apenas a cerimônia, mas também todos os momentos especiais que acontecem antes e depois do grande dia - preparações, família, costumes, muitas risadas, sorrisos e felicidade, mas o mais importante - o casal de noivos.

E o custo disso? Completamente gratuito. Apenas deixe-nos ficar com você.

Mas para você que está apenas interessado em casamentos ao redor do mundo e nessa viagem, nós o convidamos a compartilhar essa aventura épica conosco! Dê uma olhada no nosso blog, inscreva-se, ou nos siga nas mídias sociais.

Nós realmente apreciamos seu apoio e estamos felizes com cada curtida, comentário ou qualquer pergunta. Nós também iremos dar algumas dicas de viagem, então fique ligado. :) /// 

Svadby a ich tradície sa líšia na celom svete. Počas niekoľkých rokoch strávených fotografovaním svadieb na Slovensku som stále premýšľal - ako asi vyzerajú svadby v iných krajinách po svete? Premýšľali sme teda ďalej...

...a zrodila sa trochu šialená myšlienka. V podstate je jednoduchá - počas jedného roku budeme dokumentovať 10 svadieb po celej Južnej Amerike, pričom budeme vždy bývať niekoľko dní s každým párom. Touto cestou totiž uvidíme nielen samotný obrad, ale všetky tie malé a jedinečné momenty, ktoré sú pred / po obrade - prípravy, chvíle s rodinou, tradície, veľa smiechu a dobrej nálady, ale hlavne to najdôležitejšie - spoznáme samotných mladomanželov.

A koľko ich to bude celé stáť? Nula, čiže zadarmo. Iba u nich chceme chvíľu ostať. :)

Ak sme vás zaujali a chceli by ste vedieť viac o svadbách po svete a o tomto projekte, pozývame vás sledovať toto dobrodružstvo s nami! Prezrite si náš blogprihláste sa na odber noviniek, alebo nás sledujte na sociálnych sieťach. Naozaj si veľmi ceníme vašu podporu a tešíme sa z každého "lajku", komentára alebo otázky. Samozrejme budeme prispievať aj s radami o cestovaní, takže sa máte na čo tešíť. :) ]]

 

[[Our latest weddings:///Nuestros últimos casamientos///Nossas últImas casamentos///Naše posledné svadby]]

svadobny_fotograf_bratislava_ivan_bustor-243.jpg

The Schedule//Itinerario//Cronograma//Plán cesty

[[We begin our journey sometime at the beginning of October 2015 in Santiago, Chile. This is our approximate location during the trip, but we can be flexible, if your wedding is in a nearby town, or somewhere on the way. Dates are flexible as well, so if you plan to get married and the time & location roughly suits you, do not hestitate to write us. :)///Empezaremos nuestro viaje en cualquier momento a principios de Octubre de 2015, en Santiago, Chile. Este será nuestro  punto de partida aproximadamente, sin embargo, somos flexibles si vuestra boda es en algún pueblo vecino o lugar cercano en el camino. Las fechas son flexibles también, si planeáis casaros en un lugar y en un momento más o menos que encaje con nuestro viaje, no dudéis en escribirnos. :)///Nós começaremos nossa jornada por volta do começo de Outubro de 2015 em Santiago, no Chile. Essa será nossa localização aproximada durante a viagem, mas nós podemos ser flexíveis, se o seu casamento for em uma cidade próxima ou em algum lugar no caminho. As datas também são flexíveis, então se você está planejando se casar e a data & local forem próximos, não hesite em nos escrever. :)///Naša cesta sa začne okolo Októbra 2015 v Santiágu, Čile. Nižšie môžete nájsť našu predpokladanú trasu cesty, je ale iba približná - ak sa nám ozve niekto z neďalekého mesta alebo iného miesta, ktoré zhruba leží na trase, vieme byť flexibilní. Rovnako to platí aj s časom - takže ak viete o niekom, kto sa bude brať v Južnej Amerike a čas / miesto približne sedí, určite nám napíšte. :)]]

The route - click to expand

 • [[October 2015///Octubre 2015///Outubro 2015///Október 2015]] - [[Santiago, Chile///Santiago, Chile///Santiago, Chile///Santiago, Čile]]
 • [[November///Noviembre///Novembro///November]] - Santiago / Mendoza / Cordoba
 • [[December///Diciembre///Dezembro///December]] -  [[Patagonia///Patagonia///Patagonia///Patagónia]] / Bariloche -> Ushuaia
 • [[January///Enero///Janeiro///Január]] - Buenos Aires / Montevideo + [[Uruguay///Uruguay///Uruguai///Uruguaj]]
 • [[February///Febrero///Fevereiro///Február]] - Rio de Janeiro / São Paulo / Iguazú + [[Paraguay///Paraguay///Paraguai///Paraguaj]]
 • [[March///Marzo///Março///Marec]] - [[Paraguay///Paraguay///Paraguai///Paraguaj]] / Ciudad del Este / Encarnación / Asunción -> Argentina / San Miguel de Tucumán / Salta
 • [[April+May///Abril+Mayo///Abril+Maio///Apríl+Máj]] - [[Bolivia///Bolivia///Bolívia///Bolívia]] / Uyuni / Potosí / Sucre / Cochabamba / La Paz 
 • [[May+June///Mayo+Junio///Maio+Junho///Máj+Jún]] - [[Peru///Perú///Peru///Peru]] / Puno / Cuzsco / Arequipa / Ayacucho / Lima / Huaraz / Trujillo / Chiclayo / Cajamarca / Chachapoyas
 • [[July///Julio///Julho///Júl]] - [[Ecuador///Ecuador///Equador///Ekvádor]] / Loja / Cuanca / Guayanquil / Alausí / Quito
 • [[August///Agosto///Agosto///August]] - [[Colombia///Colombia///Colômbia///Kolumbia]] / Popayán / Cali / Bogotá / Medelín / Cartagena
 • [[September///Septiembre///Septembro///September]] - Venezuela / [[Maybe Guyana+Suriname+French Guiana///Guyana+Suriname+Guayana Francesa tal vez///Talvez Guiana+Suriname+Guiana Francesa///Možno Guyana+Surinam+Francúzska Guyana]]
 • [[After that - who knows :) /// Después - Quién sabe :) /// Depues - Quem sabe :) /// Potom... Uvidíme :)]]